Nieuwsbrief inschrijven

Domein de Renesse vzw

In 1985 richtten enkele sympathisanten de v.z.w. Domein de Renesse op  en sloten met het gemeentebestuur een concessieovereenkomst af voor 33 jaar. Die omvat 20 ha met het kasteel, het koetshuis en een rentmeesterswoning. 

Het doel van de v.z.w. Domein de Renesse omvat vijf punten:

 • instandhouding, restauratie en verfraaiing
 • behoud van de historische context
 • inrichting van een gemeentelijk museum
 • organisatie van culturele- en vormingsactiviteiten
 • bevorderen van de toeristische functie

 
STEEDS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS

We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers met een hart voor het Domein de Renesse. Bouw mee aan de instandhouding en bekendmaking van het kasteel en zijn domein.

Voel je je geroepen om een handje toe te steken? 

 • gids van het kasteel of het domein
 • helpende hand bij de organisatie van allerlei activiteiten
 • tapper op zondagnamiddag
 • ...

Geef ons een seintje en kom onze groep vrijwilligers vervoegen. Contacteer het secretariaat of geef het door aan één van de bestuursleden.
 

STEUN DE VZW, WORD LID

Om het kasteel en zijn domein in stand te houden is er uiteraard geld nodig. Steun de vzw en word lid, lidmaatschap kost slechts 25 euro per gezin, als lid kan u gratis of tegen vermindering deelnemen aan onze betalende activiteiten, u krijgt dan ook het driemaandelijks tijdschrift Renesse koerier. Zo blijft u ook op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vzw en de geplande activiteiten.

U kan ook steunend lid (35 euro per gezin) of erelid (50 euro per gezin) worden.  

Stort uw bijdrage op rekeningnummer IBAN BE42 4159 0400 5154 BIC KREDBEBB van Domein de Renesse vzw met vermelding ‘lidgeld’. Geef het ook door aan het secretariaat.

 

Secretariaat
Het secretariaat van Domein de Renesse vzw is van maandag t.e.m. vrijdag elke voormiddag open, of in de namiddag op afspraak.
 

 

Kasteeltoezichters
Jan D'Haese en Rita Van Coppenolle

 

Parkwachters
Hannes Wyckmans en Silke Aerts

 

Dagelijks Bestuur
 

 • Michel Grootjans – voorzitter
 • Annemarie Tops – penningmeester       
 • Gustaaf Janssens
 • Marc Michiels
 • Dries Van Dyck – schepen
 • Willy Vlaminckx – domeinverantwoordelijke
 • Patrick Verhamme - patrimonium verantwoordelijke
 • Stefaan Schoenmaekers -  ondervoorzitter

Raad van Bestuur
 

 • Leden Dagelijks Bestuur
 • Luc Cox
 • Victor Druyts
 • Jozef Nuyts
 • Karel Proost
 • Herman Van de Heyning
 • Marc Van den Cloot
 • André Van Deun 

 
 
Werkgroepen

We zoeken mensen zoals jij, laat van je horen!

Naar het motto 'stilstaan is achteruitgaan' heeft Domein de Renesse vzw werkgroepen opgericht. Achter de schermen gebeurden er enkele wissels, waardoor ook vernieuwing welgekomen was. Het deelnemen aan een werkgroep betekent dat je jouw engagement aanbiedt aan Domein de Renesse vzw, dat je je betrokkenheid verhoogt, en met ons samenwerkt om samen vooruit te gaan.
Er zijn enkele verschillende werkgroepen opgericht:

 • Publiekswerking (o.l.v. Stefaan Schoenmaekers)

Van verhuur van kasteel tot de essentiële speerpunten voor onze brede doelgroepwerking.

 • Catering (o.l.v. Michel Grootjans)

Zij nemen de zorg van de Binnenhof vrijwilligers op zich en organiseert en ondersteunt de werking op het vlak van spijs en drank.

 • Patrimonium (o.l.v. Patrick Verhamme)

Dit is logistieke uitdaging bij uitstek voor kasteel en bijgebouwen

 • Domeinbeheer (o.l.v. Willy Vlaminckx)

Domeinbeheer is de buitenactiviteit in het park en de nodige zorg en aandacht voor beheer en draagkracht.

 • Secretariaat 

Het secretariaat zorgt voor de administratieve ondersteuning van de vzw werking.
 
 
Voel je je aangesproken om een deel uit te maken van één van deze werkgroepen? Neem dan contact op met de coachen van deze werkgroepen, en kom mee aan boord!

 1. ​Publiekswerking - Stefaan Schoenmaekers ► stefaan.schoenmaekers@hotmail.com
 2. Catering - Michel Grootjans ► michel.grootjans2@telenet.be
 3. Patrimonium - Patrick Verhamme ► pverhamme.architect@telenet.be
 4. Domeinbeheer - Willy Vlaminckx ► willy.vlaminckx@skynet.be
 5. Secretariaat ► info@domeinderenesse.be
Domein de Renesse
Domein de Renesse

Domein de Renesse

Lierselei 30 2390 Malle - Telefoon 03 311 55 91
Ondernemersnummer 0430 755 422 - Bankrekeningnr. KBC BE42 4159 0400 5154 - BIC KREDBEBB
webdesign & hosting: www.prospector.be - inloggen