Nieuwsbrief inschrijven

Geschiedenis kasteel

 

1431-1464 WILLEM VAN BERCHEM BOUWT EEN KASTEEL TE OOSTMALLE
Willem Berchem, die te Wommelgem verbleef, bouwde tussen 1431 en 1464 een kasteel te Oostmalle. Van deze burcht is echter niets bekend. De enige zichtbare overblijfselen zijn de donjon die nu het scharnierpunt vormt van het kasteel en de tornooibalk (deurkalf) die nu in de ridderzaal prijkt. 

Willems dochter Elisabeth huwde in 1459 met Wouter van Hamal en erfde de Oostmalse bezitttingen. Via hem kwamen er uitgebreide Limburgse en Luikse bezittingen bij. 

Hun dochter Anna van Hamal huwde in 1501 Frederik van Renesse, afstammeling van het beroemde Zeeuwse geslacht en o.m. drossaard van Breda, raadsheer van Keizer Karel V en stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland. 

1538 Na Frederiks dood volgde zijn zoon Jan hem op. Hij huwde Elisabeth van Nassau, bastaarddochter van graaf Hendrik van Nassau, oom van Willem de Zwijger. 

 

1542 VERWOESTING VAN HET KASTEEL DOOR MAARTEN VAN ROSSUM 
De Gelderse hertog Willem van Gulik kwam in opstand tegen keizer Karel V. Zijn troepen, geleid door de beruchte Maarten van Rossum, brandschatten de Kempen. Het dorp en het kasteel werden platgebrand. Slechts de slottoren en de kerktoren bleven overeind.

 

1545-1548 JAN VAN RENESSE BOUWT EEN NIEUW KASTEEL 
De oude toren werd in de hoefijzervormige dienstgebouwen geïntegreerd. Een brug verbond het neerhof en het opperhof. Het Herenhuis was een prachtig vierkant gebouw met vier hoektorens. De daken waren met pannen en de torens met goudkleurige leisteen bedekt, waardoor ze een schitterende aanblik boden. Bewoond door een familie met aanzien, lag het op de reisweg van heel wat groten der aarde. Als gasten noteren we Keizer Karel V, Margaretha van Parma, graaf en gravin van Egmont, Willem van Oranje en vele anderen. 
De broederstrijd tussen noord en zuid liet diepe sporen na. De goederen van Frederik, Jans zoon en opvolger, werden zelfs door de Hertog van Alva in beslag genomen. 

 

 

 

1635 Frederiks zoon, Willem, was de laatste kasteelbewoner. Na zijn dood (in 1630) trok de familie rond 1635 naar Elderen in Limburg. 

 

1790-1800 VERVAL EN AFBRAAK VAN HET HERENHUIS 
Geleidelijk verviel het Herenhuis. Herstellingen bleven uit wegens geldgebrek. Legerinkwartieringen en de tand des tijds deden de rest. De dorpsschout Spirlet, vertegenwoordiger van de heer, trachtte de bezittingen zo goed mogelijk te beheren, echter zonder succes. Uiteindelijk werden het vervallen opperhof en de kasteelhoeve volledig afgebroken. 

 

1830 EEN NIEUWE BLOEIPERIODE 
In 1830 verkocht graaf Clement-Wenceslas de Renesse-Breidbach het kasteeldomein van Oostmalle aan burggraaf Léonard du Bus de Gisignies, commissaris-generaal van Nederlands Oost-Indië. Nadien werd hij door Willem I tot minister van staat benoemd. 

Hij vormde het oude neerhof om tot een leefbaar landhuis met grote ramen en binneninrichting in empirestijl. Hij breidde het omliggende domein uit en legde een typische Engelse tuin met merkwaardige bomen, o.a. Sequoia's of mammoetbomen aan. 
 

 

In 1896 huwde Isabelle, de enige dochter van de oudste du Bus-erfgenaam met Maximiliaan de Renesse-Breidbach. Kort na de geboorte van het zesde kind overleed Isabelle en hertrouwde de graaf met Godelieve, de enige dochter van de andere du Bus- erfgenaam. Zij kregen zeven kinderen.
 

 

1920 VERBOUWING DOOR GRAAF MAXIMILIAAN DE RENESSE-BREIDBACH 
In 1920 verbouwde graaf Maximiliaan het kasteel in Vlaamse Neorenaissancestijl. De werken werden na afwerking van de rechtervleugel stopgezet. De 16de-eeuwse linkervleugel bleef gespaard, maar viel in onbruik. 

1914-18 / 1940-45 Tijdens de beide wereldoorlogen namen de Duitsers hun intrek in het kasteel. Uit WOI stamt het verhaal van het beruchte kasteelspook. Een Duitse onderofficier pleegde een moord en zelfmoord en zijn geest blijft er rondwaren. In 1941 vernielden bommen een deel van de linkervleugel, waarbij een kind van het huispersoneel stierf. In 1944 werden er gewonde Engelse en Canadese soldaten geopereerd en verzorgd in het inderhaast opgezette veldlazaret. 
 

1973 DOOD VAN BURGEMEESTER THIERRY DE RENESSE, ZOON VAN MAXIMILIAAN. 
Graaf Thierry, zoon uit het eerste huwelijk, volgde zijn vader op als burgemeester in 1933 en bleef dit, op zes jaar na, tot aan zijn dood. 
Het kasteel overleefde zonder veel kleerscheuren de tornado die Oostmalle in 1967 teisterde. De beschadigingen in het park zijn echter nog steeds zichtbaar. 

 

1983 AANKOOP DOOR GEMEENTE
De gemeente kocht 27 ha van de familie de Renesse, waarvan nu 20 ha in beheer van Domein de Renesse vzw en 7 ha ter beschikking van voetbalvereniging KVC Oostmalle Sport.
 

 

1985 OPRICHTING VAN DE V.Z.W. DOMEIN DE RENESSE 

1984 Eerste en tweede restauratiefase : dakherstelling en zwambestrijding. 

1993-1994 Derde restauratiefase : restauratie en heropbouw van de scharnierzone. 

1999-2001 Vierde restauratiefase : heropbouw en restauratie van de linkervleugel. 

2019-2020 Vijfde restauratiefase : renovatie dak, ramen en restauratie buitengevels oostelijke vleugel
 

Domein de Renesse
Domein de Renesse

Domein de Renesse

Lierselei 30 2390 Malle - Telefoon 03 311 55 91
Ondernemersnummer 0430 755 422 - Bankrekeningnr. KBC BE42 4159 0400 5154 - BIC KREDBEBB
webdesign & hosting: www.prospector.be - inloggen