Nieuwsbrief inschrijven

Vacature secretaris bij Domein de Renesse vzw!

Tijdens de Algemene Vergadering van maart ll. nam onze secretaris - André Van Deun - ontslag.  Na vele jaren wenste hij het wat rustiger aan te doen.  We zoeken bijgevolg een opvolger.  Mogelijk ben jij hiervoor de geschikte kandida(a)t(e) – vrijwilliger.
 
Jouw Uitdaging:

  • Je maakt de verslagen op van: de algemene vergadering (2x /jaar), de raden van bestuur (4x/ jaar), het dagelijks bestuur (2x/ maand)
  • In samenspraak met de voorzitter vertegenwoordig je de vzw en geef je mee uitvoering aan de besluiten van de bestuursorganen;
  • Je maakt afspraken met het secretariaat;
  • Je rapporteert aan de bestuursorganen en waakt over de noodzakelijke publicaties en publicatietermijnen van onze besluitvorming;
  • Je wenst op een effectieve en efficiënte wijze mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van de vzw.

 
Jouw Profiel:

  • Je bent (of wordt) vrijwilliger bij Domein de Renesse vzw;
  • Je beschikt over de nodige en noodzakelijke administratieve vaardigheden;
  • Je bent een vlotte communicator en met oog voor rapportering;
  • Je bent een teamspeler die het menselijk aspect van onze werking hoog in het vaandel draagt;
  • Je positieve ingesteldheid draagt bij tot de verdere promotie en uitbouw van onze werking.

 
Kandidaturen kunnen worden gericht aan de voorzitter via e-mail naar michel.grootjans2@telenet.be of onder gesloten omslag naar Michel Grootjans -  Domein de Renesse, Lierselei 30 te 2390 Malle
 
Kandidaturen moeten uiterlijk toekomen op maandag 10 juli 2017 om 12u.
 

Domein de Renesse
Domein de Renesse

Domein de Renesse

Lierselei 30 2390 Malle - Telefoon 03 311 55 91
Ondernemersnummer 0430 755 422 - Bankrekeningnr. KBC BE42 4159 0400 5154 - BIC KREDBEBB
webdesign & hosting: www.prospector.be - inloggen