Nieuwsbrief inschrijven

Vacatures


VACATURE KASTEELBEWONER(S) - TOEZICHTER(S)
 
Vanaf 1/4/2019 wordt een nieuwe kasteelbewoner/ toezichter  aangesteld in de vzw.  Hiervoor wordt nu een vacature opengesteld en de procedure tot aanstelling opgestart.
  
Jouw taken:

De kasteelbewoner(s)/ toezichter(s)

 • bewonen de westvleugel van het kasteel – hiervoor gelden een aantal afspraken die opgenomen worden in het huurcontract ; dit huurcontract is onlosmakelijk verbonden aan de uitoefening van de opdracht;
 • houden toezicht en controle in en op het kasteel zoals het een goed huisvader past;
 • tijdens de weekdagen, avonden en weekends aanwezig zijn in het kasteel en aanspreekpunt vormen voor de gebruikers/ huurders ervan;
 • meewerken als vrijwilliger in de vzw Domein de Renesse;
 • een detailoverzicht van de uit te voeren taken wordt bezorgd;;
 • per week wordt 1 vrije dag toegekend in onderlinge afstemming, bij voorkeur op een vaste dag;
 • vakantieperiodes worden voorafgaand besproken met de voorzitter of zijn vervanger;
 • elke afwezigheid - van minstens een dag - wordt voorafgaand gemeld aan de voorzitter van de vzw of zijn aangestelde vervanger;

Wie zoeken we:

Bij voorkeur een koppel dat bereid is

 • Mee de doelstellingen van de vzw te helpen realiseren als vrijwilliger(s);
 • Fysiek in de mogelijkheid verkeert om het appartement te bereiken (trappen);
 • Een dynamisch persoon/ duo die betrokken is/ zijn bij de werking van de vzw en dit ook uit(en) in zijn/ haar gedrag en bijgevolg de handen uit de mouwen wensen te steken;
 • Vlot is/ zijn in het leggen van contacten en wervend optreden voor de werking en uitstraling van de vzw;
 • Kennis van de gemeente en het verenigingsleven is een pluspunt;

Wat bieden we:

 • U wordt kasteelbewoner(s), met een park van meer dan 20 ha als publieke tuin;
 • Het appartement (westvleugel) wordt ter beschikking gesteld tegen een maandelijkse huurprijs van 260 €, jaarlijks indexeerbaar;
 • Nutsvoorzieningen zijn ten laste van de gebruikers, indien er meters voorhanden zijn.In alle andere gevallen wordt een forfaitaire vergoeding vastgesteld in onderlinge afspraak.Deze zal jaarlijks worden bijgestuurd – op tegenspraak - al naargelang de kosten;
 • U beschikt over een (kleine) private tuinruimte in de nabijheid van de woonst;
 • Een parkeerplaats wordt ter beschikking gesteld, fietsen kunnen gestald in de nabijheid van de woonst;
 • U maakt deel uit van de vzw – met een gratis lidmaatschap – waarbij u mee opgenomen wordt in de dagelijkse werking ervan;
 • Er wordt u een GSM ter beschikking gesteld met een maandelijks belkrediet;
 • U wordt door het Dagelijks Bestuur betrokken bij de werking en uw advies wordt gevraagd.

Hoe solliciteren:

 • Kandidaturen in te dienen – aangetekend of tegen ontvangstbewijs - op het secretariaat;
 • De brieven worden gericht aan de voorzitter – Michel Grootjans – Domein de Renesse vzw, Lierselei 30 te 2390 Malle;
 • De kandidaten dienen een motivatie over te maken (1/2 blz.), samen met hun CV;
 • Afsluiten van de kandidaturen op 30 november om 12 u;
 • Beoordeling dooreen jury (interview op basis van een aantal competenties met mogelijk een praktische proef) tegen uiterlijk 31 januari 2019 – de precieze datum wordt u meegedeeld.
 • De raad van bestuur stelt aan.

VACATURE ONDERVOORZITTER

Onze ondervoorzitter - Karel Proost - stelde zich onlangs niet herkiesbaar.  Na vele jaren wenste hij het wat rustiger aan te doen.  We zoeken bijgevolg een opvolger.  Mogelijk ben jij hiervoor de geschikte kandida(a)t(e) – vrijwilliger.

Jouw Uitdaging:

 • Als vrijwilliger ben je bereid om toe te treden tot onze raad van bestuur (4 bijeenkomsten per jaar) en het dagelijks bestuur (1 avondoverleg om de 2 weken). 
 • Je volgt mee op actieve wijze de dagelijkse werking op.
 • Bij afwezigheid van de voorzitter vervang je hem.

 
Jouw Profiel:

 • Je bent (of wordt) vrijwilliger bij Domein de Renesse vzw.
 • Je bent niet noodzakelijk jong, maar wel dynamisch.
 • Domein de Renesse vzw ligt je aan het hart en je onderschrijft onze doelstellingen. 
 • Een vzw met vele vrijwilligers geeft je een extra boost, je komt er veel en fijne mensen tegen.

  
Kandidaturen kunnen worden gericht aan de voorzitter via e-mail naar michel.grootjans2@telenet.be of onder gesloten omslag naar Michel Grootjans -  Domein de Renesse, Lierselei 30 te 2390 Malle.

 


 

VACATURE VERANTWOORDELIJKE PATRIMONIUM

De vzw is op zoek naar een verantwoordelijke voor de werkgroep patrimonium.
 
Jouw uitdaging:

 • Je hebt voeling met patrimonium/ gebouwen en enige praktische ingesteldheid is je niet vreemd.
 • Als verantwoordelijke van de werkgroep patrimonium leid je de werkgroep met een aantal geïnteresseerde vrijwilligers die begaan zijn met het kasteel en zijn (bij)gebouwen.
 • Technieken, onderhoud, verfraaiing en gebruik van en voor deze gebouwen vormen de leidraad doorheen de werking van de werkgroep, welke jij coördineert. 
 • Dit betekent dat je beschikt over belangrijke budgetten en de efficiënte besteding ervan.
 • Overleg met het gemeentebestuur maakt deel uit van je opdracht.

Jouw profiel:

 • Je bent (of wordt) vrijwilliger bij Domein de Renesse vzw;
 • Je bent niet noodzakelijk jong, maar wel dynamisch.
 • Domein de Renesse vzw ligt je aan het hart en je onderschrijft onze doelstellingen. 
 • Een vzw met vele vrijwilligers geeft je een extra boost, je komt er veel en fijne mensen tegen.

  
Kandidaturen kunnen worden gericht aan de voorzitter via e-mail naar michel.grootjans2@telenet.be of onder gesloten omslag naar Michel Grootjans -  Domein de Renesse, Lierselei 30 te 2390 Malle

 

Domein de Renesse
Domein de Renesse

Domein de Renesse

Lierselei 30 2390 Malle - Telefoon 03 311 55 91
Ondernemersnummer 0430 755 422 - Bankrekeningnr. KBC BE42 4159 0400 5154 - BIC KREDBEBB
webdesign & hosting: www.prospector.be - inloggen