Over de VZW

Onze belangen

Sinds de oprichting van de vzw in 1985, is Domein de Renesse vzw uitgegroeid tot een bruisende socio-culturele vereniging met een hart voor erfgoed, natuur en cultuur.

De vzw zet zich belangeloos in voor:

 • De instandhouding, restauratie en verfraaiing van de bestaande infrastructuur in het Domein de Renesse, zowel wat betreft de gebouwen als de natuurlijke omgeving.
 • Het behoud van de historische context.
 • De inrichting van een permanente tentoonstelling.
 • Het verzorgen van de uitstraling van de vzw door de organisatie en promotie van culturele en vormingsactiviteiten in ruime zin en alle activiteiten die daarmee verband houden.
 • Het bevorderen van de toeristische functie.

Onze vrijwilligers

Domein de Renesse vzw wordt vandaag gedragen door meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn actief in de verschillende deelwerkingen van de vzw:

 • Catering: meewerken in kasteelcafé ’t Binnenhof
 • Publiekswerking: organisatie van activiteiten en evenementen, decoratie, kostuums, gidsenwerking en kinderactiviteiten
 • Domeinbeheer: onderhoud van het domein en groen
 • Patrimonium: opvolging van het kasteel en de bijgebouwen
 • Secretariaat: opvolging van de verhuringen, reservaties, planning, uitwerking van het ledenmagazine
 • Bestuur: uitbouw en algemene organisatie van de vzw, binnen onze Algemene Vergadering, Bestuursorgaan en/of het Dagelijks Bestuur

Om het kasteel en zijn domein in stand te houden zijn er uiteraard middelen en helpende handen nodig.

Wil jij ook graag je steentje bijdragen?